Usługi BHP Stronie Śląskie

„USŁUGI BHP” STRONIE ŚLĄSKIE oferuje:

zawarcie rocznej umowy z inspektorem ds. bhp na pełnienie obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa Firmie.

Cena usługi - 300 zł

 

Produkt adresowany jest do małych firm prywatnych zatrudniających do 10 pracowników z wyjątkiem firm , w których pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne

Powierzenie obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjaliście spoza zakładu pracy jest zgodne z § 4 ust. 2 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają wymagania określone w ust. 2 pkt 3 i ust. 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 3 lat.

Od dnia podpisania umowy zatrudniony przez Was specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy przejmuje w Państwa Firmie następujemy zakres obowiązków :

  • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
  • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
  • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

Oferta szczególnie przydatna dla małych firm, na które Państwowa Inspekcja Pracy nałożyła obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oszczędzasz czas i pieniądze

Zatrudniasz pracowników skorzystaj z naszej oferty

ZAMÓW TERAZ 300 zł - służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej Firmie

 

                            Telefon:

 

                                   888 – 737 – 001 

Podziel się ze znajomymi :)

Submit to Facebook